Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.

 

Загальна декларація прав людини.

Предметом контролю нашої організації є поточна державна політика в галузі прав людини, рішення, дії (бездіяльність) державних органів та їх посадових осіб, у результаті яких порушуються права і свободи людини, або створюються перешкоди для здійснення людиною своїх прав і свобод, або людина незаконно залучається до виконання яких-небудь обов'язків чи незаконно притягається до відповідальності. Ці порушення, перешкоди і примус можуть бути системними, тобто стосуватися не однієї людини, а групи людей, тому ключовими напрямками правозахисної діяльності Адвокатського обєднання є:

  • підвищення громадянської активності людей через проведення просвітницької діяльності у сфері прав людини (групові та індивідуальні консультації, підтримка жертв, кампанії едвокасі, публікації в пресі, допомога в реєстрації об’єднань громадян);
  • попередження катувань та жорстокого поводження, запобігання та попередження порушень прав людини (реєстрація фактів та звернень громадян, публікації в пресі, інформаційно-просвітницькі програми для співробітників правоохоронних органів – міліції, слідства, прокуратури, системи виконання покарань і т.ін.);
  • розвиток свободи слова та доступу громадян до інформації: запити до органів влади, моніторинг діяльності органів, що виконують функції управління в державі і на місцях, також – організація та проведення тренінгів та семінарів по законодавству, з прав людини, порушень в доступі до інформації для журналістів та інших працівників ЗМІ, представлення їх інтересів в суді;
  • захист прав і свобо людини, закріплених в Конституції і національному законодавстві (включно з міжнародними угодами, згоду на обов'язковість дотримання яких дав парламент);
  • аналіз стану  прав людини у своїй країні та її окремих реґіонах.
  • оскарження несправедливих судових рішень та неправомірних дій державних органів (допомога в складанні скарг та заяв, ведення справ в суді, підготовка та подання документів до Європейського Суду з прав людини)
  • сприяння  гармонізації  українського  законодавства  із  законодавством Європейського  Союзу  та  його  реформуванню  з  використанням  досвіду розвинених демократичних країн;
  • сприяння  професійному  розвитку  правників  та  поширенню  етичних стандартів поведінки серед правників;
  • сприяння підвищенню ролі права та юридичної професії в суспільстві.

  НАШІ ПАРТНЕРИ / OUR PARTNERS:

                   
           
                   
                   
                   

 

 


© 2014 All rights reserved.