З огляду на розвиток Української держави, інститутів демократії та гуманізму, правових поглядів, які сповідують міжнародні організації та позицій Європейського суду з прав людини, одним із невід’ємних прав особи є її право на захист.

Сьогодні для України гостро актуальним є завдання побудови правової держави, досягнення належних стандартів захисту прав людини, дотримання Конституції, законодавства, міжнародних норм. Стан захисту прав та свобод людини і громадянина в України свідчить про неналежні політико-правові умови його забезпечення, що, у свою чергу, ускладнює внутрішньополітичну ситуацію, спричиняє соціальне напруження та погіршує зовнішньополітичні позиції держави.

Тому надзвичайно важливою в умовах сьогодення є проблема розвитку правозахисної діяльності. У будь-якій сучасній цивілізованій країні захист прав і свобод людини і громадянина є головним обов’язком держави. Для цього приймаються відповідні законодавчі акти, створюється система державних та заохочується діяльність недержавних правозахисних інститутів.

Громадська організація АО "Київська Гельсінська група" є однією з небагатьох недержавних неприбуткових організацій, правозахисна діяльність якої спрямована на захист прав та інтересів громадян України, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб щодо спірних питань їхніх прав і охоронюваних інтересів, а також у наданні правової допомоги від обвинувачення, посилення правових гарантій охорони прав і свобод від втручання органів влади та управління.

06 жовтня 2021 року Громадська організація АО "Київська Гельсінська група" та Громадська організація «Оберіг» (Чеська республіка) уклали Меморандум про співробітництво, щодо впровадження та реалізації спільних заходів та проектів, спрямованих на дотримання захисту прав людини. Для більш детального ознайомлення з метою та предметом Меморандуму надаємо розгорнуту версію (завантажити pdf.file):

Асоціація України Швейцарії Берн (USB) в партнерстві з АО "Київська Гельсінска група" та БФ "Древляни" співпрацюють в гуманітарній, культурній, освітній, соціальній та економічній сферах задля задоволення потреб відновлення, реконструкції та розвитку України під час війни та в післявоєнний період.

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

         З питань консультацій та терміну виконання робіт, звертайтеся:

 

+38 (044) 339-99-71, +38 (044) 253-88-55

 

advocatekiev1@khg.org.ua

      *Надіслати електронного листа, заповнивши контактну форму

 

 

  НАШІ ПАРТНЕРИ / OUR PARTNERS:

                   
           
                   
                   
                   

 

 


© 2014 All rights reserved.